T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


 


Bulunduğunuz Yer: Köylerimiz  >>   Üzümlü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın. 

Oğuzların Beğdili boyundan geldiği söylenen köyün adı bu nedenle 1960’lara kadar Bedi idi.  Bedii’nin manası; güzel demektir. Damgaları Y işaretidir. 1960’lı yıllardan itibaren köyde artan üzüm yetiştiriciliği nedeni ile köyün adı da Üzümlü olarak değiştirilmiştir. 1950‘li yıllarda 170 öğrencisi, 5 öğretmeni; 1960’lı yıllarda ortaokulu, terzisi, kasabı, demircisi, manifaturacısı bulunan Üzümlü Gölpazarı’nın en büyük köyü konumundaymış. Cuma günleri köyde bölgedeki civar köylerden de gelinen bir Cuma pazarı kurulurmuş. 1950’li yıllarda köyde marangoz ve demircilik eğitimi verilen işlikler açılmış ve köyde birçok insan bu eğitimler sayesinde meslek sahibi olmuşlardır. Kurulduğu ilk yıllardan beri köy için ipekböcekçiliği önemli bir geçim kaynağı olmuş,  halen de bu önemini korumaktadır. Köyde yetiştirilen üzüm sayesinde yöresel şarap, şıra, pekmez, bulama, sirke yapımı da mevcuttur.  1974–75–76 yıllarında yaz aylarında köyde üst üste dolu felaketi yaşanmış ve bağlardan hiç ürün alınamamıştır. Bu yıllarda çok büyük geçim sıkıntısı yaşayan köylüler göç etmeye başlamıştır. Özellikle İstanbul’a çok sayıda insan gitmiş,  orada iş kurmuş ve kurdukları “Üzümlülüler Derneği” çatısı altında köylerini İstanbul’da yaşatmaya çalışmışlardır. Yine 1980’li yıllarda köyün kurulduğu bölgenin heyelanlı bir bölge olduğu tespit edilmiş ve köyün 1 km kadar üzerinde yeni bir yerleşim alanı belirlenmiş ve köy büyük ölçüde bu yerleşim yerine taşınmıştır.   Son kalan 30 hanenin de yeni köye taşınması halinde eski köy tamamen kapanacaktır. Çoğunluğu yeni yerleşim yerinde olmak üzere köyde halen 202 hane 234 nüfus mevcuttur.
Gölpazarı Kaymakamlığı

Gölpazarı Kaymakamlığı Tel : 0 228 411 30 48 Fax : 0 228 411 44 84